Velkommen til Nehemias Centeret

 

Nehemias Centeret arbejder på at fremme kristne værdier og kristen tro i samfundet i Danmark og Europa. På Nehemias’ tid var Jerusalems mure nedbrudte, så byens indbyggere var sårbare overfor fjendtlige angreb. Gud kaldte Nehemias til at genopbygge muren til beskyttelse for byen.

I dag er kristne værdier nedbrudt i samfundet omkring os. Derfor blev Nehemias Centeret startet.